Bentuk: Definisi, Jenis, Rumus dan Contoh

Bentuk: Definisi, Jenis, Rumus dan Contoh

bangun datar

Bangun adalah bidang dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung yang memiliki keliling dan luas.

Ada beberapa jenis struktur datar, antara lain persegi, persegi panjang, segitiga, jajaran genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran.

Jenis Bangun Datar

Kotak

Kotak merupakan bentuk persegi panjang yang memiliki panjang sisi yang sama dengan semua sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku.

menjadi persegi datar
menjadi persegi datar

Properti Persegi:

 1. Dibentuk dari 4 sisi yang sama.
persegi samping
persegi samping
 1. Empat simpul adalah sudut siku-siku 90º.
titik sudut 90º persegi

Dalam bujur sangkar di atas, berlaku sudut ∠ABC = ∠BCD = ∠CDA = ∠DAB = 90 °.

 1. Kedua diagonal tersebut memiliki panjang yang sama dan berpotongan pada sudut siku-siku.
  • Pada bujur sangkar tersebut ukuran diagonalnya sama yaitu AC = BD dimana AC adalah diagonal 1 dan BD adalah diagonal.
  • Kedua diagonal berpotongan membentuk sudut siku-siku (90 °).
 2. Memiliki 4 sumbu simetri.
 3. Menempati bingkai dalam 8 cara.

Rumus Persegi:

Nama Rumus
Area Persegi L = s x s
Perimeter Persegi Kll = 4 x dtk
Sisi Persegi s = √L atau
s = K ÷ 4
Kotak Diagonal d = √2 x s2
rumus persegi

Empat persegi panjang

Empat persegi panjang adalah bentuk dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing memiliki panjang yang sama dan sejajar dengan pasangannya, serta memiliki empat sudut yang kesemuanya merupakan sudut siku-siku.

Sifat Persegi Panjang

 1. Memiliki 2 pasang sisi sejajar dengan panjang yang sama
 2. Sepasang sisi yang lebih panjang disebut panjang (p)
 3. Sepasang sisi yang lebih pendek disebut lebar (l)
 4. Memiliki 4 titik sudut siku-siku (90 °)
persegi panjang 90 °

Setiap sudut persegi panjang adalah sudut siku-siku. Besarnya ∠DAB = ∠ABC = ∠BCD = ∠CDA = 90 °.

 1. Memiliki 2 diagonal yang memiliki panjang yang sama

Rumus Persegi Panjang

Berikut rumus Luas, Keliling, Panjang, Lebar dan diagonal Persegi Panjang:

Nama Rumus
Area Persegi Panjang L = p × l
Sekitar Empat persegi panjang K = 2 × (p + l)
Panjang Empat persegi panjang p = L ÷ l atau
p = (K ÷ 2) – l
Lebar Empat persegi panjang l = L ÷ p atau
l = (K ÷ 2) – p
Diagonal Empat persegi panjang d = √p2 + l2
rumus persegi panjang

Segi tiga

Segitiga adalah bentuk yang dibatasi oleh 3 sisi dan memiliki 3 simpul. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3, antara lain: segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3 yaitu: segitiga tumpul, segitiga siku-siku dan segitiga lancip.

dapatkan segitiga datar
dapatkan segitiga datar

Rumus segitiga

Nama Rumus
Luas (L) segitiga W = ½ × a × h
Keliling (Kll) Segitiga Kll = a + b + c
Tinggi (h) Segitiga t = (2 × Luas) ÷ a
Dasar (a) Segitiga a = (2 × Luas) ÷ t

Rumus jajar genjang

Jajar genjang adalah bangun datar berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya menghadap sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudutnya menghadap sama.

bangun di jajaran genjang
bangun di jajaran genjang

Sifat Jajar Genjang

 • Sisi yang berlawanan memiliki panjang yang sama.
 • Sudut muka sama.
Baca:  Unduh Buku Saku / Modul Siswa PAUD

Rumus jajar genjang

Nama Rumus
Lingkaran (Kll) Jajar Genjang Kll = 2 × (a + b)
Luas (L) Jajar Genjang L = a × t
Sisi Pedestal (a) Jajar Genjang a = (Kll ÷ 2) – b
Sisi Miring (b) Jajar Genjang a = (Kll ÷ 2) – a
t dikenal jajaran genjang L. t = L ÷ a
jajaran genjang L yang diketahui a = L ÷ t

Trapesium

Trapesium adalah bentuk persegi panjang yang memiliki sepasang sisi sejajar.

bentuk trapesium
bentuk trapesium

Sifat trapesium

 • Memiliki sepasang sisi yang sejajar.
 • Hanya memiliki satu simetri putar.
 • Memiliki satu simetri lipatan pada trapesium sama kaki.

Formula trapesium

Nama Rumus
Area (L) dari trapesium L = ½ x (s1 + s2) x t
Lingkar (Kll) trapesium Kll = AB + BC + CD + DA
Tinggi (t) trapesium Ketinggian = 2 x L / (a ​​+ b)
Sisi a (AB) dari trapesium a = 2 x L / t – b
atau
AB = Kll – CD – BC – AD
Sisi b (CD) trapesium b = 2 x L / t – a
atau
CD = Kll – AB – BC – AD
Sisi AD trapesium AD = Kll – CD – BC – AB
Sisi BC trapesium BC = Kll – CD – AD – AB

Layang-layang

Layang-layang adalah bentuk datar berbentuk persegi panjang yang memiliki 2 pasang sisi yang bersebelahan dengan panjang yang sama dan dua buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus.

bangunkan layang-layang datar
bangunkan layang-layang datar

Sifat dari Layang-layang

 • Memiliki dua pasang sisi yang sama dan tidak sejajar.
 • Memiliki dua sudut yang sama.
 • Memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus.
 • Memiliki satu sumbu simetri.

Rumus Layang-layang

Nama Rumus
Area (L) Layang-layang L = ½ × d1 × d2
Sekitar (Kll) Layang-layang Kll = a + b + c + d
atau
Kll = 2 × (a + c)
Diagonal 1 (d1) Layang-layang d1 = 2 × L ÷ d2
Diagonal 2 (d2) Layang-layang d2 = 2 × L ÷ d1
a atau b Kite a = (½ × Kll) – c
c atau d Layang-layang c = (½ × Kll) – a

Belah ketupat

Belah ketupat adalah bangun datar berbentuk segi empat, keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus.

Sifat belah ketupat

 • Semua sisi memiliki panjang yang sama.
 • Sudut muka sama.
 • Kedua diagonal tidak memiliki panjang yang sama dan berpotongan tegak lurus.

Formula belah ketupat

Nama Rumus
Area (L) dari Rhomb L = ½ × d1 × d2
Keliling (Kll) Rhombus Kll = s + s + s + s
atau
Kll = s × 4
Sisi belah ketupat s = Kll ÷ 4
Diagonal 1 (d1) belah ketupat d1 = 2 × L ÷ d2
Diagonal 2 (d2) belah ketupat d2 = 2 × L ÷ d1

Lingkaran

Lingkaran adalah bentuk yang terbentuk dari himpunan semua titik yang berjarak sama dari semua titik. Dan kumpulan titik bila dihubungkan membentuk garis lengkung.

bangun lingkaran datar
bangun lingkaran datar

Lingkaran Alam

 • memiliki jumlah simetri lipatan dan rotasi yang tak terbatas.

Rumus Lingkaran

Nama Rumus
Lingkar (Kll) Lingkaran C = π x d
atau
C = 2 x π x r
Area (L) Lingkaran L = ¼ x π x d2
atau
L = π x r2
Diameter (d) Lingkaran d = Kll / π
Lingkaran Radius (r) r = Kll / 2 x π

5
/
5
(
1

Pilih
)

Tulisan Bangun Datar: Pengertian, Jenis, Rumus dan Contoh muncul pertama kali di Nekopencil.

Share